Doelen cursus niveau A1

Engels voor beginners

U komt het Engels steeds tegen in uw dagelijks leven en u wilt het Engels leren spreken, schrijven en lezen?

Bij Masterclass English leert u Engels op een interactieve en dynamische wijze. Zowel de docent als de cursisten nemen de cursus heel serieus en werken heel hard, maar u zult tijdens de cursus ook heel veel plezier hebben.

Heb je vragen over ons cursusaanbod of ben je op zoek naar iets specifieks?

Vraag het onze leraren
Overzicht Groepscursussen
Contact

Inhoud van deze cursus:

In de cursussen is veel aandacht voor functioneel taalgebruik. Het programma besteedt aandacht aan alle vaardigheden:

  • leesvaardigheid
  • schrijfvaardigheid
  • luistervaardigheid
  • spreekvaardigheid

Het eindniveau van de cursus staat gelijk aan niveau A1 van het Gemeenschappelijk Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen. In de tabel hieronder vindt u een overzicht van de doelen die u aan het einde van de cursus moet hebben bereikt.

Cursus Algemeen Engels Niveau A1
B
E
G
R
I
J
P
E
N
Luisteren Ik kan vertrouwde woorden en basiszinnen die mijzelf, mijn familie en directe concrete omgeving betreffen, herkennen wanneer de mensen langzaam en duidelijk spreken.
Lezen Ik kan vertrouwde namen, woorden en zeer eenvoudige zinnen begrijpen, bijvoorbeeld in mededelingen, op posters en in catalogi.
S
P
R
E
K
E
N
Gesproken interactie Ik kan een eenvoudige interactie uitvoeren, aangenomen dat de andere persoon bereid is om dingen te herhalen of opnieuw te formuleren in een langzamer spreektempo en mij helpt bij het formuleren van wat ik probeer te zeggen. Ik kan eenvoudige vragen stellen en beantwoorden met betrekking tot directe behoefte of zeer vertrouwde onderwerpen.
Gesproken productie Ik kan eenvoudige uitdrukkingen en zinnen gebruiken om mijn woonomgeving en de mensen die ik ken, te beschrijven.
S
C
H
R
I
J
V
E
N
Schrijven Ik kan een korte, eenvoudige briefkaart schrijven, bijvoorbeeld voor het zenden van vakantiegroeten. Ik kan formulieren met persoonlijke details invullen, bijvoorbeeld het invoeren van mijn naam, nationaliteit en adres op een hotelinschrijvingsformulier.

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor cursisten die al een cursus Engels op niveau B1 hebben gevolgd of een vergelijkbare niveau hebben.

Opzet van de cursus
De cursus bestaat uit 10, 13, 20, 26 or 30 bijeenkomsten van twee uur of vaker per week in het centrum of Rotterdam. U dient rekening te houden met 2 tot 4 uur zelfstudie per les per week.

Certificering
U ontvangt na de cursus een officieel Masterclass English-certificaat

Kosten

  • 10 weken - €255
  • 13 weken - €327
  • 20 weken - €500
  • 26 weken - €664
  • 30 weken - €740

Let op: Als u zich voor het eerst registreert, wordt u gevraagd een test af te leggen waarmee uw niveau van gesproken en geschreven Engels kan worden vastgesteld. In dit stadium krijgt u ook advies over de cursus die voor u het meest geschikt is.

niveautest Contact

Contact

Masterclass Academy of Languages BV 

Contact:
Telefoon: 0107532037
Email: info@masterclassenglish.com

Bezoek ons: 
Botersloot 9C (3e verdieping)
Rotterdam 3011HE

Openingstijden:
Maandag tot en met donderdag van 9:00 tot 20:00
Vrijdag van 9:00 tot 17:00

mce-logo