Lesmethode

Niveautest

Doe de niveautest en weet waar je in kunt instromen

Starten

Het Europees Referentiekader Talen

Voor elk lesprogramma is een referentiekader nodig omdat het leren van een taal complex is en dus duidelijk moet worden geregeld. We gebruiken het Europees Referentiekader Talen (ERK) om te bepalen in hoeverre onze cursisten al de vreemde taal beheersen die ze willen leren. Dit referentiekader onderscheidt zes niveaus in taalvaardigheid: A1 (beginner), A2 (basisgebruiker), B1 (onafhankelijk gebruiker), B2 (gevorderd onafhankelijk gebruiker), C1 (vaardig gebruiker), C2 (volledige beheersing).

Uw beheersing van een taal hangt af van de mate waarin u de woordenschat en de grammatica begrijpt en gebruikt: uw vaardigheden in luisteren, lezen, schrijven en spreken. Daarom omvat het referentiekader een beoordeling van uw beheersing van de grammatica en de woordenschat van de taal die u wilt leren. Hoe meer woorden en grammatica u kunt begrijpen wanneer u aan het lezen en luisteren bent, des te hoger is uw niveau, evenals hoe meer woorden en grammatica u kunt toepassen wanneer u schrijft en spreekt.

Masterclass Academy of Languages biedt cursussen op alle niveaus en voor uiteenlopende doeleinden. Om een goed gefundeerd advies te kunnen geven over welke cursus het meest geschikt is om uw doel te bereiken, beoordelen we eerst uw huidige niveau in de taal die u wilt verbeteren. Het niveau van uw lees- en schrijfvaardigheid wordt bepaald in een toets met meerkeuzevragen. Dat kan online gebeuren of op ons kantoor. Uw luister- en spreekvaardigheid wordt getoetst in een kort gesprek – telefonisch of in persoon – met een van onze deskundige trainingadviseurs. Tijdens dit gesprek stellen we ook vast wat uw doel is en geven we advies over het soort training en de duur ervan. Uiteraard is dit advies niet alleen gebaseerd op uw niveau, maar ook op uw wensen, uw behoeften en bovenal op de doelen die u wilt bereiken.

Uw niveau verhogen door training
Met onze unieke en gestructureerde lesmethode trainen we u eerst door u ‘input’ te geven. Tijdens de trainingsessies leert u zowel woordenschat als grammatica: nieuwe woorden, gezegdes, taaleigen, uitdrukkingen.
Door zorgvuldig te observeren hoe u deze nieuwe taalschat in de praktijk gebruikt, concentreren we voortdurend op de kwaliteit van de taal die u produceert. Zo kunnen we u van de nodige feedback voorzien terwijl u de taal activeert en uw besef, begrip, algemene beheersing en vertrouwen vergroot.

Deze cyclus – de noodzakelijke input bieden en uw output volgen – is de hoeksteen van onze lesmethode.
Elke groep is klein omdat het voor uw trainer belangrijk is u de individuele feedback te geven die u nodig hebt. Zo kunt u uw persoonlijke ambities verwezenlijken en de doelstelling behalen van de cursus die u volgt.
C1 is het niveau waarop u in staat bent zowel nauwkeurig als adequaat om te gaan met allerlei situaties. Daarom adviseren we dat wie in een internationale omgeving werkt, ernaar dient te streven om minimaal het C1-niveau van het Europees Referentiekader te bereiken.
Aan het einde van elke trainingsperiode van tien weken bepalen we opnieuw uw niveau en meten we uw vooruitgang. Zo kunnen we evalueren en aanbevelingen doen voor de volgende stappen die u moet nemen om dichter bij het minimumniveau te komen dat we adviseren: C1.

Neem contact met ons op voor meer informatie

Contact

Masterclass Academy of Languages BV 

Contact:
Telefoon: 0107532037
Email: info@masterclassenglish.com

Bezoek ons: 
Botersloot 9C (3e verdieping)
Rotterdam 3011HE

Openingstijden:
Maandag tot en met donderdag van 9:00 tot 20:00
Vrijdag van 9:00 tot 17:00

mce-logo